Česká televize informuje o projektu “Mladí migranti v tísni”

Česká televize v rámci regionálních zpráv odvysílala dne 17.10.2014 reportáž s názvem “Pracovní stáže pro cizince”. V ní informovala o projektu “Mladí migranti v tísni” nadace Velux a jedné z jeho služeb zaměstnávání cizinců na zkoušku.

Reportáž začíná od 20. min: zde

Česká televize současně uveřejnila článek o projektu: zde

October 23, 2014