OKRAJ: Bulletin o integraci cizinců 2/2011

Druhý bulletin vydávaný v rámci projektu Okraj – Systémová podpora pracovního uplatnění cizinců a azylantů žijících na území Olomouckého kraje je zaměřen na téma interkulturní dialog a multikulturní výchova. Dozvíte se základní informace o problematice, jaké projekty jsou realizovány neziskovými organizacemi na školách i jinde a jak vnímají kulturní rozdíly samotní cizinci. Ke stažení: zde.

October 11, 2011  
Tags:  ·