Výstupy projektu InBáze

SOZE bylo zapojeno do tématické sítě projektu Formování profese sociokulturní pracovník, který realizovala organizace InBáze. O přínosu a výstupech projektu si můžete přečíst: zde

January 9, 2015