Help with us

Forma pomoci

SOZE je nezisková organizace. Abychom mohli poskytovat naše služby ještě lépe, potřebujeme pomoc veřejnosti. Pomoci nám můžete finančně nebo také svým časem, znalostmi a dovednostmi.

Dobrovolnická služba
SOZE má akreditovaný program dobrovolnické služby od Ministerstva vnitra. Dobrovolníci zejména z řad studentů humanitních oborů nám pomáhají v rámci mnoha projektů. Tito mladí lidé se uplatní především při práci s rodinami. Připravují program pro děti, pomáhají jim se školní přípravou nebo při kontaktu s okolím. Dobrovolníkům nabízíme příležitost podílet se na již existujících aktivitách a prostor pro realizaci vlastních nápadů, které by mohly pomoci cizinecké komunitě.

Studentské praxe
Nabízíme výkon odborné praxe pro studenty středních a vysokých škol právního, ekonomického a humanitního zaměření.

Dárcovství a sponzoring
Činnost naší organizace a pomoc poskytovaná uprchlíkům je vedle grantů a projektů umožněna i díky finančním a hmotným darům od řady firem, podnikatelů i jednotlivců. Z humanitárních sbírek a darů bylo dosud uprchlíkům předáno množství školních potřeb, cukrovinek, balíčků speciální výživy pro kojence a batolata a řada dalších předmětů a zároveň se mohla uskutečnit řada nejrůznějších společenských, kulturních, náboženských a sportovních akcí, které uprchlíkům pomohly v jejich nelehké situaci a daly jim alespoň na chvíli zapomenout na prožité útrapy a uniknout před obavami z nejisté budoucnosti. Pomoci můžete:

  • finančním darem – číslo našeho účtu u ČSOB, a.s. je 382272203/0300
  • hmotným darem např. ve formě potravin, cukrovinek, léků, hygienických potřeb (odvoz zajistíme)
  • uzavřením sponzorské smlouvy

Kontakt

V případě zájmu o dobrovolnickou službu nebo praxi v Brně nás kontaktujte na socialni@soze.cz nebo + 420 545 213 643, v případě zájmu o dobrovolnickou službu nebo praxi v Olomouci nás kontaktujte na soze.olomouc@soze.cz nebo + 420 585 242 535.

Pokud byste nás rádi podpořili darem, prosím, kontaktujte nás na soze@soze.cz nebo + 420 545 213 643.