Úřední deska

Cizinci, jehož adresa není známá, nebo se zásilka vrátí jako nedoručená, musí být v rámci řízení před správním orgánem nebo soudem povinně ustanoven opatrovník.

Protože SOZE se dlouhodobě věnuje pomoci cizincům, správní orgány a soudy často svěřují roli opatrovníka právě nám. Níže najdete seznam cizinců, jímž bylo SOZE ustanoveno opatrovníkem. Pokud se na tomto seznamu najdete, neprodleně nás kontaktujte.

Seznam ke stažení zde: připravuje se