Projekty roku 2008

Doplňkové kurzy češtiny pro azylanty a osoby s doplňkovou ochranou a pro jejich děti (na území Čech)

Od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 běží projekt „Doplňkové kurzy češtiny pro azylanty a osoby s doplňkovou ochranou a pro jejich děti (na území Čech)“ podpořený Evropským uprchlickým fondem. Kurzy češtiny jsou určeny azylantům a osobám požívajícím doplňkové ochrany, kterým byla udělena mezinárodní ochrana do 30. 6. 2007. V rámci projektu bude poskytován azylantům a osobám s udělenou doplňkovou ochranou, kteří započali a/nebo absolvovali jazykové a sociálně-kulturní vzdělávací kurzy do 30. 6. 2007 dle staré koncepce státního integračního programu v kratším rozsahu (150 vyučovacích hodin v případě skupinového kurzu a 100 vyučovacích hodin v případě individuálního kurzu) nežli v případě osob, kterým je poskytována výuka podle nové koncepce (600 vyučovacích hodin v případě skupinového kurzu a 400 vyučovacích hodin v případě individuálního kurzu),  a kteří následně případně pokračovali v navazujících kurzech (v rámci projektu SOZE „Výuka češtiny pro azylanty v České republice“, podpořeného EUF 2005 [ERF 2005–6] a/nebo „Výuka češtiny pro azylanty v České republice, podpořeného EUF 2006 [EUF 2006–-14]), které však vzhledem k velkému zájmu o tyto kurzy, a tím podmíněnému předčasnému ukončení kurzů nemohli úspěšně završit, doplňkový kurz českého jazyka, jehož účelem bude zvýšit komunikační kompetenci oprávněných osob na B1 (bude prokázáno standardní zkouškou), a to v délce, která nepřesáhne v součtu výši nově nastavené hodinové dotace dle nové koncepce úvodních kurzů pro azylanty a osoby s doplňkovou ochranou (600 hodin u kurzu skupinového a 400 hodin u kurzu individuálního). V rámci projektu bude dále poskytována výuka českého dětem azylantů předškolního a školního věku. Základní školy, do jejichž spádové oblasti tyto děti patří, budou průběžně instruovány o nakládání s dětmi azylantů a možnostech využití státní pomoci při jejich jazykovém vzdělávání.