Azylový dům

Popis služby

Cílem služby azylového domu SOZE je:

  • pomoc řešit obtížnou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení formou poskytování sociální služby především formou ubytování a zprostředkování stravy
  • pomoc zorientovat se v těžké životní situaci formou poskytování sociálního, právního a psychologického poradenství vedoucí k schopnosti samostatného uplatňování práv uživatelů služby
  • pomoc zvyšovat svoje kompetence vedoucí k integraci do majoritní společnosti
  • minimalizovat závislost na sociální službě

V rámci služby nabízíme:

  • ubytování do doby udělení výjezdního víza, či návratu do režimu žadatele o mezinárodní ochranu(platí pro osoby s vízem strpění pobytu)
  • ubytování na dobu maximálně 2 roky pro další pobytové statuty
  • umožnění celkové hygieny těla
  • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla a přípravy stravy
  • základní sociální poradenství poskytují sociální pracovníci AD informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zlepšení integrace do majoritní společnosti.
  • ubytovaní mají možnost vaření v kuchyních, které jsou vždy k dispozici v rámci bytové jednotky.
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
  • pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob a jejich integraci do majoritní společnosti, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek
  • pomoc při jednáních s úřady, při zajišťování dávek, bydlení, zaměstnání, lékařské péče apod.

Zásady poskytování sociální služby:

  • stejný přístup ke všem uživatelům  a zájemcům o službu bez ohledu na jejich pohlaví, náboženství, politickou příslušnost, pobytový status etnicitu či zemi původu
  • individuální přístup k uživatelům a zájemcům o službu
  • aktivní spolupráce mezi poskytovatelem a uživateli služby
  • odbornost a profesionalita pracovníků služby

Kapacita služby:

  • 50 lůžek

Komu je služba určena

Azylový dům pro cizince je určen pro ohrožené skupiny v rámci cizinecké a uprchlické komunity. Cílovou skupinou jsou:

  • cizinci s vízem za účelem strpění
  • osoby požívající doplňkové ochrany
  • azylanté
  • legálně pobývající cizinci s vízem nad 90 dnů
  • cizinci trvalým pobytem
  • žadatelé o mezinárodní ochranu pokud se octnou v mimořádně tíživé situaci

Žádost o poskytnutí ubytování

Příjem klientů probíhá denně 9:00 – 16:00 s výjimkou situace, kdy neposkytnutí sociální služby ohrožuje život nebo zdraví osoby. Před sepsáním Smlouvy o vstupu do služby se žadatel musí prokázat totožnost (nejlépe vízum, cestovní pas apod.) Smlouvy o poskytování sociální služby jsou sepisovány na přechodnou dobu, délka poskytování služby je individuální dle potřeb klienta. Celková doba poskytování služby zpravidla nepřekračuje dobu dvou roku. Základní podmínkou poskytnutí služby je akceptování a dodržování vnitřních řádů zařízení.

V případě zájmu nás kontaktujte:

SOZE Mostecká 5 614 00 Brno
Úřední hodiny: pondělí až pátek od 9:00 do 16:00
Telefon: +420 545 213 643 nebo mob +420 602 586 092
Kontaktní mail: socialni@soze.cz

Dotazník k žádosti o vstup do azylového domu: zde

Sociální službu Azylový dům dlouhodobě podporuje