Projekty roku 2016

Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje

Název: Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje
Číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207
Financováno: ESF a státním rozpočtem ČR prostřednictvím OPZ Období: 1.10.2016 – 31.12.2018

Popis:

Cílem projektu je zajištění sociální služby Azylové domy (§ 57 zákona 108/2006 Sb.) v Jihomoravském kraji.

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím Azylového domu SOZE, který se nachází na adrese Vranovská 48, 614 00 Brno. Dvoupodlažní dům má k dispozici 20 zrekonstruovaných bytových jednotek první kategorie (obytná místnost+ kuchyň) s vlastním sociálním zařízením (WC s koupelnou), včetně bytu správce domu. Bytové jednotky mají rozlohu celkem od 30 do 40 m2, celkem tedy cca 420 m2. Poradenství pro klienty je poskytováno v kanceláři SOZE, vzdálené do 100 m od azylového domu.

Azylový dům pro je určen pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením v rámci cizinecké a uprchlické komunity jako jsou například senioři, rodiny s dětmi, osoby v krizi či osamělé ženy postižené ztrátou bydlení. Pro tyto skupiny poskytujeme bezpečné ubytování. Klientům jsou nabízeny i doprovodné služby právního, sociálního a psychologického poradenství. Posláním služby je pomoc těmto ohroženým skupinám při překonání nepříznivé sociální situace nebo hrozícího sociálního vyloučení, souvisejícího se ztrátou bydlení. Zároveň se služba snaží o opětovné začlenění klientů do společnosti.

Loga:

 JIHOMORAVSKÝ KRAJ
 Krajský úřad JMK
 Odbor sociálních věcí  
 Žerotínovo nám. 3
 601 82 Brno

 

Centre for the legal, psychological and social assistance for victims of torture among asylum seekers/refugees in the Czech Republic

Hlavním cílem projektu je poskytování komplexní právního, psychologického a sociálního poradenství pro oběti mučení mezi žadateli o azyl a uprchlíky, kteří pobývají na území České republiky. Projekt je zaměřen na rozvoj a posilování zavedeného identifikačního a monitorovacího systému pro oběti násilí v rámci osazenstva azylových zařízení a center pro zajištění cizinců, stejně tak žadatelů o azyl a uprchlíků, kteří jsou ubytováni mimo tato zařízení. Dále pak je projekt zaměřen na poskytování nezbytného poradenství pro oběti mučení. Projekt financuje Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR).OHCHR