Dokumenty – sociální

Metodika individuální sociální práce

(Tato metodika vznikla v rámci iniciativy EQUAL – Projektu Systémová podpora pracovního uplatnění azylantů a cizinců dlouhodobě žijících v České republice (Work in Czech) a v Praze (Work in Prague)

Integrace imigrantů do vzdělávacího systému

(Příspěvek SOZE do sborníku, který je výstupem z odborného multikulturně-genderového semináře a workshopu, který se konal 14. 11.  2009 v Brně. Příspěvek se věnuje problematice edukace imigrantů u nás a ve světě. Shrnuje dosavadní dílčí poznatky v oblasti výzkumu tohoto tématu. Dále se věnuje vzdělávání imigrantů v zahraničí a příkladům ze zahraničních škol (jaké jsou podmínky v dané zemi, jaké pomůcky mohou vyučující využívat, atd.). V neposlední řadě je v příspěvku reflektována dosavadní situace v České republice.)

S Vámi k nám: jak se žije cizincům

(Brožura shrnuje poznatky z odborné literatury a z praxe týkající se cizinecké problematiky. Součástí tohoto textu jsou i autentické rozhovory s cizinci žijícími v České republice.)

Metodika kurzů sociokulturní orientace