Čeština pro děti // Czech language for children // Чешский язык для детей

Jihomoravské regionální centrum na podoporu integrace cizinců otvírá další kurz českého jazyka pro děti cizince. Registrace probíhá. Děti je nutné registrovat. Podmínky registrace naleznete zde.

Jihomoravské regionální centrum na podoporu integrace cizinců is are going to open next Czech language course for children foreigners. Registration is in proces. It is necessary to register your children for the course. Conditions of registration are available here.

Jihomoravské regionální centrum na podoporu integrace cizinců Открываем курс чешского языка для детей иностранцев. Проводится запись в группы. Детей необходимо регистрировать. Условия регистрации найдете здесь.

Kontaktní osoba pro registraci / contact person for course enrolment / контактное лицо для регистрации :

Michaela Bláhová
Email: blahova.michaela@kr-jihomoravsky.cz
Telefon / phone / телефон: 533 433 540
Mobil / mobile: 734 510 213

September 5, 2014