Zpráva z průběhu Národního kongresu projektu Citizens without borders

Dne 10. 09. 2014 se pod záštitou organizace SOZE v rámci projektu Citizens Without Borders v Brně uskutečnila konference, která měla za cíl obeznámit jak odbornou tak širší veřejnost s problematikou práv občanů EU a jejich rodinných příslušníků s jejich právy a zároveň rozebrat současné nedostatky české právní úpravy této problematiky.

Mezi přednášející patřili zaměstnanci SOZE a další odborníci z praxe.

Závěrečná diskuze přinesla mnoho podnětných postřehů jak z řad diskutujících, tak účastníků konference.

Bližší informace o průběhu a náplni se můžete dočíst: zde

September 12, 2014