Finanční pobídky v AVR na Moravě a ve Slezsku

euf-50.jpg

Hlavním účelem projektu je rozšíření asistenčních služeb v asistovaných dobrovolných návratech (dále jen „AVR“)v České republice. Návratové programy v ČR v současné době obecně využívají kromě úhrady vlastní cesty zejména poradenskou a organizační složku. Reintegrační aktivity jsou však vnímány jako důležité s ohledem na narušení sociálních sítí osob, které jsou často několik let mimo svoji zemi původu.  Motivační pobídky mohou vhodně ovlivnit postoj a motivaci osob cílových skupin k dobrovolnému návratu a mohou zvýšit efektivnost poradenských projektů a vlastní realizace AVR.  Pobídky vychází z individuálních potřeb navracejících se osob. Může jít například o speciální zdravotní péči,  vhodnou rekvalifikaci před odjezdem, zpracování podnikatelského plánu, nákup zařízení či materiálu pro podnikání, finanční hotovost na období po návratu sloužící k zajištění dočasného ubytování, úhrada cestovních nákladů v zemi původu. Motivační pobídky v AVR pro navracející se osoby, tím spíše pro zranitelné skupiny, nejsou zatím příliš využívány a proto je vhodné jejich aplikaci  otestovat v praxi a vytvořit systém jejich použití zejména s ohledem na pomoc navracejícím se osobám v obtížené situaci. Za tím účelem bude v projektu realizováno individuální poradenství a asistence při realizaci návratu s poskytováním finančních pobídek a zpracován soubor doporučení pro zavedení motivačního systému.

Tento projekt je financován Evropským návratovým fondem.

January 19, 2011  
Tags: ,  ·