Asistované návraty na Moravě a ve Slezsku

Doba realizace: rok 2011 místo realizace: Morava a Slezsko

Bližší popis: V rámci projektu je poskytováno návratové poradenství žadatelům o mez. ochranu, azylantům a osobám s doplňkovovu ochranou a cizincům, kteří již nesplňují podmínky pro vstup a pobyt na území ČR. Klientům projektu jsou zprostředkovány informace související s dobrovolným návratem, s možností finančního příspěvku s důrazem na možnost reintegrace v zemi původu. V rámci projektu je monitorována situace v oblasti návratů s cílem vypracování dílčí hodnotící zprávy s návrhy systémových doporučení.  Projekt tvoří dvě stěžejní činnosti. První z nich je návratové poradenství osobám vymezeným ve výzvě, (žadatelé o mezinárodní ochranu, osoby požívající mez. ochrany , osoby které nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup a pobyt v členském státě EU) poskytované ve zařízeních pro žadatele o mezinárodní ochranu, kancelářích SOZE a v terénu v komunitách. Poradenství je zaměřeno primárně na poskytnutí informací souvisejících s návratem, podmínkách poskytnutí finančního příspěvku a případně i možnostech reintegrace v zemi původu, dále  poskytnutí obecných informací o právním řádu ČR a obzvlášť se zaměřením na rizika související s pobytem na území ČR po skončení pobytového oprávnění. Součástí poradenství je informační kampaň prostřednictvím informačních letáků o AVR v nejčastějších 9 jazycích cílové skupiny. Druhou činností v rámci projektu je monitorování situace v oblasti návratů  s výstupem zpracování dílčí zprávy o situaci v oblasti AVR a návrhem doporučení ke změnám. Součástí monitoringu bude  monitorování situace v oblasti AVR prostřednictvím dotazníků, směřující ke zjištění vtahu klientů k možnosti dobrovolných návratů se zřetelem na objasnění důvodů presumovaného negativního postoje k možnosti dob. návratů. Vhodné systémové změny směrem k vyšší využitelnosti dob. návratů považujeme za nutné pro efektivní využití dobrovolných návratů jakožto preferovaného řešení neudržitelné pobytové situace cizince.

Informační leták pro cílovou skupinu

- češtinaangličtinaarabštinačínštinafrancouzštinakurdštinamoldavštinamongolštinaruštinaukrajinštinavietnamština

Tento projekt je financován Evropským návratovým fondem.

doba realizace: rok 2011

místo realizace: Morava a Slezsko

Bližší popis: V rámci projektu je poskytováno návratové poradenství žadatelům o mez. ochranu, azylantům a osobám s doplňkovovu ochranou a cizincům, kteří již nesplňují podmínky pro vstup a pobyt na území ČR. Klientům projektu jsou zprostředkovány informace související s dobrovolným návratem, s možností finančního příspěvku s důrazem na možnost reintegrace v zemi původu. V rámci projektu je monitorována situace v oblasti návratů s cílem vypracování dílčí hodnotící zprávy s návrhy systémových doporučení. Projekt tvoří dvě stěžejní činnosti. První z nich je návratové poradenství osobám vymezeným ve výzvě, (žadatelé o mezinárodní ochranu, osoby požívající mez. ochrany , osoby které nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup a pobyt v členském státě EU) poskytované ve zařízeních pro žadatele o mezinárodní ochranu, kancelářích SOZE a v terénu v komunitách. Poradenství je zaměřeno primárně na poskytnutí informací souvisejících s návratem, podmínkách poskytnutí finančního příspěvku a případně i možnostech reintegrace v zemi původu, dále poskytnutí obecných informací o právním řádu ČR a obzvlášť se zaměřením na rizika související s pobytem na území ČR po skončení pobytového oprávnění. Součástí poradenství je informační kampaň prostřednictvím informačních letáků o AVR v nejčastějších 9 jazycích cílové skupiny.

Druhou činností v rámci projektu je monitorování situace v oblasti návratů s výstupem zpracování dílčí zprávy o situaci v oblasti AVR a návrhem doporučení ke změnám. Součástí monitoringu bude monitorování situace v oblasti AVR prostřednictvím dotazníků, směřující ke zjištění vtahu klientů k možnosti dobrovolných návratů se zřetelem na objasnění důvodů presumovaného negativního postoje k možnosti dob. návratů. Vhodné systémové změny směrem k vyšší využitelnosti dob. návratů považujeme za nutné pro efektivní využití dobrovolných návratů jakožto preferovaného řešení neudržitelné pobytové situace cizince.

January 20, 2011  
Tags: ,  ·