Česká televize informuje o projektu “Mladí migranti v tísni”

Česká televize v rámci regionálních zpráv odvysílala dne 17.10.2014 reportáž s názvem “Pracovní stáže pro cizince”. V ní informovala o projektu “Mladí migranti v tísni” nadace Velux a jedné z jeho služeb zaměstnávání cizinců na zkoušku.

Reportáž začíná od 20. min: zde

Česká televize současně uveřejnila článek o projektu: zde

October 23, 2014 · admin · No Comments
Posted in: Aktuální projekty

Odborná přednáška “Vše o zaměstnanecké kartě”

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás ve spolupráci s OAMP MV ČR – Oddělení pobytu cizinců Jihomoravský kraj zve na odbornou přednášku na téma “Vše o zaměstnanecké kartě”.

Termín: 23. října 2014, od 18.00 hod.
Místo konání: Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců, Mezírka 1, (6. patro dveře č. 606), Brno
Přednášející: Mgr. Gabriela Uhříková, Mgr. Alice Žouželková

Přednáška je bezplatná.

Více informací: zde

October 14, 2014 · admin · No Comments
Posted in: Aktuální projekty

Multinárodní klub SVĚT – nová služba v SOZE

Otevřeli jsme novou službu “Multinárodní klub SVĚT”. Služba je zaměřena na volný čas pro děti – různé hry, umělecké, výtvarné nebo poznávací činnosti a taktéž možnost doučování a procvičování českého jazyka.

Děti v klubu naleznou nové kamarády a užijí si spoustu zábavy.

Více informací: zde

October 14, 2014 · admin · No Comments
Posted in: Aktuální projekty

Konverzační kurzy ČJ pro cizince třetích zemí (s možností hlídání dětí)

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců otevírá Konverzační kurzy českého jazyka pro cizince ze třetích zemí. Součástí kurzů je také hlídání děti. Začátek kurzů je 7.10.2014.

Více informací naleznete zde: CZ, EN, RU

October 3, 2014 · admin · No Comments
Posted in: Aktuální projekty

Seminář na téma “Tvorba lekce od hlavy až k patě”

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro odborné pracovníky z oblasti výuky cizinců na téma “Tvorba lekce od hlavy až k patě (se zvláštním důrazem na ruce)“.

Termín konání: 4.10.2014 od 10:00 do 15:00 hod
Místo konání: Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců, Mezírka 1, (6. patro), Brno
Lektor: Mgr. Martin Punčochář

Pozvánka: zde

September 23, 2014 · admin · No Comments
Posted in: Aktuální projekty

Studie: Praxe správních orgánů v cizineckých věcech

Právníci SOZE připravili studii na téma “Praxe správních orgánů v cizineckých věcech; excesy i příklady dobré praxe”, která slouží jako úvod do praktických problémů materie azylového a cizineckého práva.

Studie byla vytvořena v rámci projektu Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0044, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě)

Ke stažení: zde

September 17, 2014 · admin · No Comments
Posted in: Aktuální projekty

Zpráva z průběhu Národního kongresu projektu Citizens without borders

Dne 10. 09. 2014 se pod záštitou organizace SOZE v rámci projektu Citizens Without Borders v Brně uskutečnila konference, která měla za cíl obeznámit jak odbornou tak širší veřejnost s problematikou práv občanů EU a jejich rodinných příslušníků s jejich právy a zároveň rozebrat současné nedostatky české právní úpravy této problematiky.

Mezi přednášející patřili zaměstnanci SOZE a další odborníci z praxe.

Závěrečná diskuze přinesla mnoho podnětných postřehů jak z řad diskutujících, tak účastníků konference.

Bližší informace o průběhu a náplni se můžete dočíst: zde

September 12, 2014 · admin · No Comments
Posted in: Aktuální projekty

Čeština pro děti // Czech language for children // Чешский язык для детей

Jihomoravské regionální centrum na podoporu integrace cizinců otvírá další kurz českého jazyka pro děti cizince. Registrace probíhá. Děti je nutné registrovat. Podmínky registrace naleznete zde.

Jihomoravské regionální centrum na podoporu integrace cizinců is are going to open next Czech language course for children foreigners. Registration is in proces. It is necessary to register your children for the course. Conditions of registration are available here.

Jihomoravské regionální centrum na podoporu integrace cizinců Открываем курс чешского языка для детей иностранцев. Проводится запись в группы. Детей необходимо регистрировать. Условия регистрации найдете здесь.

Kontaktní osoba pro registraci / contact person for course enrolment / контактное лицо для регистрации :

Michaela Bláhová
Email: blahova.michaela@kr-jihomoravsky.cz
Telefon / phone / телефон: 533 433 540
Mobil / mobile: 734 510 213

September 5, 2014 · admin · No Comments
Posted in: Aktuální projekty