Dokumenty – právní

Dopad práva EU na sociální zabezpečení migrujících osob   

Kdo je rodinným příslušníkem občana Evropské unie 

Práva svobody pohybu a pobytu dle směrnice EP a Rady 2004/38/ES a jejich meze zjištěné v rámci výzkumu projektu „Občané bez hranic“

Volný pohyb a pobyt osob na území EU   

Vyhoštění rodinných příslušníků občanů EU  

Studie: Praxe správních orgánů v cizineckých věcech, excesy i příklady dobré praxe

Článek a rozhovor na téma: Trvalý pobyt v ČR? Získat jej může být poněkud komplikované (CZ, 2014)

Příručka – StepIn (CZ, 2014)

Handbook – StepIn (EN, 2014)

Studie: Občané bez hranic -  Svoboda pohybu a usazování v Evropské unii, výzva pro evropské občanství (2013)

Aktualizovaná informační brožura k problematice přesídlení

Studie: Přístup azylantů ke státnímu občanství České republiky

Studie: Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR

Studie: Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou k zaměstnání v ČR

Studie: Analýza přístupu k bydlení ve vztahu k osobám požívajícím v České republice mezinárodní ochrany.

Studie: Komparace návratových systémů

Studie: Dobrovolné návraty

Dobrovolné návraty: Postavení klienta návratového centra studie právního prostředí ČR

Informativní brožura k projektu Přesídlení

Společný Evropský azylový systém (SEAS) a omezení osobní svobody nebo omezení svobody přístupu k azylové proceduře. Česká praxe z pohledu praxe nevládní organizace

(Příspěvek SOZE do sborníku, který je výstupem z vědeckého semináře uskutečněného dne 12.června 2009 v Kanceláři veřejného ochránce práv. Jde o úvahu nad rámcem Společného Evropského azylového systému a jeho smyslem v kontextu  svobody přístupu k proceduře mezinárodní ochrany a také příklad dvou vybraných problémů omezení osobní svobody, které jsou spatřovány v praxi.)

Komplexní analýza azylového systému v ČR včetně navržení legislativních a praktických opatření k jeho zefektivnění (2004)

(Vydalo SOZE v roce 2004 (1. vydání) v rámci projektu „Monitorování azylové a cizinecké legislativy a praxe v ČR“ a to díky finanční podpoře Nadace OSF Praha v rámci Advocacy program (Projektová podpora nevládních organizací prosazujících veřejný zájem) financovaného z prostředků Trust for Central and Eastern Europe., © JUDr. Pavel Pořízek)